Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła

ECDL BASE – materiały do egzaminu próbnego B2

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w Sylabusie - wersji 1.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu B2, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu B2 - Podstawy pracy w sieci. Pliki: Office 2007 - 2016.


Hasło: Umiesz liczyć? Licz na Pana Boga!

Nasz najsłynniejszy zegar wieżowy znajduje się na Wieży Zygmuntowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Jest on tym dla Warszawy czym Big Ben dla Londynu. Warszawski zegar ma nieźle zagmatwaną historię. Wykonany w 1622 roku, po zakończeniu budowy wieży, którą z tej racji nazywano też Zegarową. Umieszczony na niej mechanizm miał cztery miedziane tarcze ze złoconymi cyframi i wskazówkami oraz dwa dzwony odlane w Gdańsku przez ludwisarza Gerharda Bennincka, a twórcą mechanizmu był sprowadzony z Florencji zegarmistrz Gerardo Priami. Według innych przekazów zegar zbudował zegarmistrz warszawski Jan Sulej. Cytat: "Za panowania Władysława IV Jan Sulej, zegarmistrz warszawski, zrobił zegar na wieżę zamkową w Warszawie i ustawił go tam w roku 1622". Zegar ten wybijał godziny i kwadranse na dzwonach umieszczonych w kopule, a sam mechanizm znajdował się w murowanej części wieży, nad galeryjką. Zegar przechodził takie koleje losu jak zamek. W 1656 roku wieża Zygmuntowska wraz z zegarem została uszkodzona podczas szwedzkiego najazdu.

Zegar był uszkodzony podczas pożaru Zamku w dniu 17.09.1939 roku. Wskazówki zatrzymały się na godz. 11.15 i tak pozostały do zniszczenia Zamku przez hitlerowców w 1944 r. Po wojnie Zamek przez wiele lat pozostawał w ruinie, a szczątki mechanizmu zegara zaginęły. Pozostało w gruzach niewiele części. Inicjatywę odbudowy zegara wieżowego podjął zespół ludzi z ówczesnego Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m. st. Warszawy i to w ubiegłym wieku, na początku 1972 roku. Kierownikiem został mistrz zegarmistrzowski Władysław Zaleski. Oryginalną dokumentację opracował absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej - mgr inż. Marek Górski. Merytoryczną opiekę nad konstrukcją i budową mechanizmu sprawował pracownik naukowy Wydziału Mechaniki Precyzyjnej prof. Zdzisław Mrugalski. Powstała zupełnie nowa konstrukcja mechanizmu, jednak o tradycyjnej zasadzie działania - z regulatorem wahadłowym i napędem obciążnikowym. Wybija on godziny i kwadranse. W mechanizmie zegara wprowadono szereg modyfikacji.


Zestaw pytań do egzaminu próbnego B2

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl, www.tp.szczecin.pl