Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła

ECDL BASE – materiały do egzaminu próbnego B2

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w Sylabusie - wersji 1.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu B2, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu B2 - Podstawy pracy w sieci. Pliki: Office 2007 - 2016.


Adresy poczty elektronicznej Gmail
Nazwa Adres
adres_mail_DO ecdltp.do@gmail.com
adres_mail_DW, na który są wysyłane kopie DW i UDW ecdltp.dw@gmail.com
adres_mail_FW, na który są przesyłane dalej otrzymane przesyłki listowe ecdltp.fw@gmail.com
adres kandydata własny lub ecdltp.k@gmail.com

W/w adresy można wykorzystać podczas przygotowywania się do egzaminów. Na listy wysłane na te adresy udzielana jest odpowiedź automatyczna (Autoresponder) bez załącznika, tylko potwierdzająca wysłanie listu. Dlatego jest wskazane użycie własnych kont pocztowych, kont pocztowych znajomych lub kont przygotowanych przez trenera prowadzącego szkolenie. Konto Google umożliwia korzystanie z poczty Gmail i Kalendarza.

Adresy poczty elektronicznej na portalu wp.pl
Nazwa Adres
adres_mail_DO tp.do@wp.pl
adres_mail_DW, na który są wysyłane kopie DW i UDW tp.dw@wp.pl
adres_mail_FW, na który są przesyłane dalej otrzymane przesyłki listowe tp.fw@wp.pl
adres kandydata własny lub ecdl.k@wp.pl

W/w adresy można wykorzystać podczas przygotowywania się do egzaminów. Na listy wysłane na te adresy udzielana jest odpowiedź automatyczna (Autoresponder) bez załącznika, tylko potwierdzająca wysłanie listu. Dlatego jest wskazane użycie własnych kont pocztowych, kont pocztowych znajomych lub kont przygotowanych przez trenera prowadzącego szkolenie.

Zestaw pytań do egzaminu próbnego B2


Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl, www.tp.szczecin.pl