Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL – test próbny i materiały do modułu A1

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł A1 Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).

Próbne egzaminy do modułu A1, który sprawdzają znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu A1 - Zaawansowane przetwarzanie tekstów (Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019).


Test zawiera 20 zadań. Za każde zadanie można otrzymać pięć punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Czas trwania testu – 60 minut.

Przed rozwiązywaniem testu sprawdź czy w aplikacji MS Word, której używasz:

  • jest wyświetlana karta Deweloper na Wstążce,
  • na pasku Szybki dostęp znajduje się przycisk Zablokuj ikona kłódki
oraz pobierz Pliki do testu próbnego (plik spakowany, 1,04 MB) i rozpakuj, np. do folderu Pulpit.

Test II

1. Otwórz plik Czarnuszka.docx. Zamień ręczny podział wiersza na znak akapitu oraz usuń podwójne znaki akapitu w całym dokumencie. Wyjustuj tekst na wszystkich stronach dokumentu. Wyróżnij wszystkie wyrazy czarnuszka kolorem jasnozielonym.

2. Do tekstu Zdrowa czarnuszka - aromatyczny lek na choroby w tytule dokumentu wstaw przypis końcowy. Jako format numeracji wybierz 1, 2, 3. W objaśnieniu wklej tekst Źródło: kuchnia.wp.pl. Dla tekstu kuchnia.wp.pl utwórz hiperłącze do witryny: http://kuchnia.wp.pl.

3. Dla tekstu Babeczki z czarnuszką i mięsem na drugiej stronie wstaw przypis dolny z objaśnieniem: Źródło: „Przyprawy do każdej potrawy”, Anna Popis-Witkowska, wyd. Złote Myśli, Gliwice 2006. Jako format numeracji wybierz a, b, c.

4. Pod tytułem dokumentu wstaw obraz z pliku czarnuszka.jpeg. Zastosuj do obrazka styl Owal o wygładzonych krawędziach, wybierz opcję Położenie u góry po prawej z kwadratowym zawijaniem tekstu oraz Tylko z lewej na 1 cm. Ustal skalę dla wstawionego obrazka na 125 %.

5. Na końcu dokumentu wklej tekst z pliku Chleb orkiszowy.docx. Podczas wklejania Zachowaj formatowanie źródłowe. Zapisz plik.

6. Otwórz plik Makro.docm. Zarejestruj nowe makro o nazwie Szczecin_2020 wstawiające tekst Szczecin 2020 dołączone tylko do tego dokumentu. Zastosuj czcionkę: Arial, rozmiar 10 punktów. Wyśrodkuj tekst oraz dodaj krawędź górną. Podczas rejestracji makra przypisz mu skrót klawiaturowy Alt+S. Uruchom makro Szczecin_2020 w stopce dokumentu. Zapisz plik.

7. Otwórz plik Pola tekstowe.docx. Pod tekstem Pole tekstowe na pierwszej stronie dokumentu wstaw dwa pola tekstowe o wymiarach 1,5 x 6 cm. Utwórz między nimi łącze. Do jednego z pól wklej przygotowany w dokumencie tekst. Zapisz plik.

8. Otwórz plik Tabele.docx. W Tabeli 1 podziel trzecią komórkę w drugim wierszu oraz przenieś tekst Polska do czwartej komórki. Do Tabeli 2 zastosuj styl Średnia siatka 1 – akcent 3 lub podobny. Zezwól na dzielenie wierszy miedzy strony. Wiersz pierwszy powtórz jako wiersz nagłówka na początku każdej strony. Zmień kierunek tekstu w kolumnie 1 (Płeć) na pionowy.

9. W Tabeli 4 posortuj dane według kolumny Nazwisko bez wiersza nagłówka. Dodaj na końcu tabeli wiersz oraz scal w nim trzy pierwsze komórki, wpisz słowo Suma i wyrównaj do prawej. W drugiej komórce, ostatniego wiersza, dokonaj podsumowania liczb z kolumny 4. Zapisz plik.

10. Otwórz plik Arkusze danych.docx. Na pierwszej stronie obok tabeli drugiej wstaw wykres z pliku Arkusz danych.xlsx jako osadzony w tekście.

11. Dodaj komentarz do wykresu o treści Wykres osadzony. Dodaj podpisy do tabel. Na końcu dokumentu wstaw spis tabel w formacie Klasyczny z numerami stron i znakami wiodącymi tabulacji. Zapisz plik.

12. Otwórz plik Szybkie części, odsyłacze i zakładki.docx. Usuń wszystkie zakładki. Do wyrazu Dodawanie zakładki na czwartej stronie dodaj zakładkę o nazwie Zakładki.

13. Konwertuj wszystkie przypisy dolne na przypisy końcowe. Obok wyróżnionego tekstu Źródło informacji str. wstaw odsyłacz do numeru strony dla przypisu końcowego Źródło: Pomoc MS Word. Wstaw jako hiperłącze.

14. Zaznacz tekst Szczecin 2020 znajdujący się w stopce dokumentu. Zapisz zaznaczenie w galerii stopek.

15. Tylko na pierwszej stronie dokumentu zmień nagłówek tak, aby była wyświetlana Twoja godność, a w stopce dokumentu nazwa miejscowości, w której mieszkasz. Tylko dla czwartej strony ustaw marginesy na 1,5 cm oraz układ poziomy. Zapisz plik.

16. Otwórz plik Formularze.docx. W dokumencie wstawione są różne pola. Wyszukaj je i sprawdź ich właściwości. Utwórz nowy dokument o nazwie Mój formularz.docx. Wstaw podobne formanty i określ ich właściwości. Do wybranych pól formularza utwórz pomoc, która będzie uruchamiana skrótem klawiaturowym Alt+F1.

17. Zabezpiecz utworzony formularz przed zmianami w dokumencie i w samych polach (hasło: ecdl), postaraj się go wypełnić. Zapisz plik.

18. Otwórz plik Drukowanie.docx. W nagłówku pierwszej strony wstaw pole Author oraz pole wyświetlające tytuł dokumentu (Title).

19. W stopce pierwszej strony wstaw pole wyświetlające datę w formacie „29 maja 2020”. Zablokuj pole daty przed automatyczną aktualizacją po otwarciu dokumentu. Pod tekstem Materiały do modułu A1 wstaw pole Fill-in z monitem „Czy rozwiązałeś poprzednie zadania?” i domyślną odpowiedzią na monit „Tak”.

20. W nagłówku trzeciej strony wstaw pole wyświetlające nazwę pliku oraz ścieżkę dostępu. Zapisz plik. Wydrukuj (doPDF) lub zapisz drugą i trzecią stronę dokumentu w pliku Drukowanie.pdf.

Wszelkie dane dotyczące osób występujące w dokumentach zostały utworzone na potrzeby egzaminu, a ich zbieżność z rzeczywistymi danymi jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl