Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

e-Citizen

e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonałym certyfikatem, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej.

e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.


Czym jest certyfikat e-Obywatel?

  • e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonałym certyfikatem, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać nowoczesne technologie bez posiadania wiedzy informatycznej.
  • Uczy bezpiecznego posługiwania się programami komputerowymi oraz Internetem, poprzez wyjaśnienie reguł ich działania.
  • Pozwala zapoznać się z obsługą komputera, na poziomie pozwalającym na nawiązanie połączenia z Internetem, odnajdowania informacji i jej praktycznego wykorzystania.

Do kogo skierowany jest program e-Obywatel?

  • e-Obywatel jest certyfikatem specjalnie opracowanym dla ludzi z ograniczoną wiedzą z zakresu informatyki i mechanizmów Internetu.
  • Skierowany jest do wszystkich osób, niezależnie od statusu, wykształcenia, zawodu, wieku, płci, zdolności lub umiejętności.
  • Jest także skierowany do dzieci i młodzieży, wskazując korzyści wykorzystywania dostępu do Internetu, podczas nauki szkolnej i przygotowywaniu się do lekcji.
  • To doskonała propozycja dla osób uprzedzonych do nowoczesnych technologii, ponieważ uczy podstaw wiedzy informatycznej.

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w Syllabusie e-Citizen v. 1.0 (aplikacja Adobe Reader).


Szkolenie

Poradnik Windows 8.1

Teoria (pliki pdf) Testy i ćwiczenia
Zajęcia 1. e-Citizen, komputer Polecenia do zajęć 1
Test - teoria
Zajęcia 2. Pliki i foldery, proste programy Polecenia do zajęć 2
Zajęcia 2 - materiały do ćwiczeń
Zajęcia 3. Podstawy Internetu Polecenia do zajęć 3
Zajęcia 3 - materiały do ćwiczeń
Zajęcia 4. Podstawy poczty elektronicznej Polecenia do zajęć 4
Zajęcia 4 - materiały do ćwiczeń
Zajęcia 5. Wyszukiwanie informacji Polecenia do zajęć 5
Zajęcia 5 - materiały do ćwiczeń
Zajęcia 6. Środki ostrożności Polecenia do zajęć 6
Zajęcia 6 - materiały do ćwiczeń
Zajęcia 7. Informacje: Dostęp – Użycie Polecenia do zajęć 7
Zajęcia 8. e-Uczestnictwo Polecenia do zajęć 8
Zajęcia 8 - materiały do ćwiczeń
--- Polecenia do zajęć 9
Zajęcia 9 - materiały do ćwiczeń

Test próbny
By samodzielnie sprawdzić swoje umiejętności należy pobrać Przykładowy egzamin e-Citizen (plik Adobe Reader) i wykonać wszystkie zawarte w nim zadania w czasie nie dłuższym niż 45 minut.
Materiały do testu przykładowego - pobierz (.zip)


Przeprowadzanie egzaminów
Aby przystąpić do procedury zdawania egzaminów e-Citizen należy zgłosić się do certyfikowanego Centrum Egzaminacyjnego ECDL. Egzaminy mogą przeprowadzać certyfikowani przez Polskie Biuro ECDL, odpowiednio przygotowani Egzaminatorzy e-Citizen. Egzaminy e-Citizen organizują Centra Egzaminacyjne oraz Laboratoria Egzaminacyjne ECDL.
Egzaminatorem jest mgr inż. Tadeusz Pietrzak - nauczyciel informatyki.

Aby usprawnić zdawanie egzaminów wprowadzono System Egzaminacyjny ECDL, który jest dostępny pod adresem: https://eecdl.pl/system.

Cennik e-Citizen
Pozycja Kwota brutto Kwota brutto ulgowa
Egzamin 184,50 PLN 123,00 PLN
Egzamin poprawkowy 123,00 PLN 123,00 PLN
Cena brutto zawiera obowiązującą stawkę VAT. Ceny obowiązują od 01.07.2020 r. i dotyczą wpłat po tym terminie.

Cennik certyfikacji jest dostępny pod adresem: https://ecdl.pl/cennik/.


Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl