Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

ECDL CAD

ECDL CAD jest programem certyfikacji podstawowego poziomu umiejętności dotyczących komputerowego wspomagania projektowania (CAD) dla rysunku dwuwymiarowego.

Egzaminy ECDL CAD są skierowane do pracowników, studentów kierunków inżynierskich i techników, którym niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu dwuwymiarowego (2D) komputerowego wspomagania projektowania (CAD).


ECDL CAD - testy próbne

Przerobienie testów próbnych gwarancją sukcesu na egzaminie oraz w pracy.

Test 1 z rozwiązaniem

Test 2 z rozwiązaniem

Test 3 z rozwiązaniem


Test_1_-_ECDL_CAD_-_pobrano_ze_strony_www.ecdl.pl.zip

Test_2_-_ECDL_CAD_-_opracowała_Urszula_Łaptaś.zip

test_cad_01.zip


Wskazówki do rozwiązania testów oraz pliki z rozwiązanymi zadaniami.

Test_1_-_ECDL_CAD_-_www.ecdl.pl_rozwiązanie.zip

Test_2_-_ECDL_CAD_-_opr_Urszula_Łaptaś_rozwiązanie.zip

test_cad_01_rozwiązanie.zip

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w Moduł S8 - Sylabus - wersja 1.5 (plik Adobe Reader).


Przeprowadzanie egzaminów
Aby przystąpić do procedury zdawania egzaminów ECDL CAD należy zgłosić się do certyfikowanego Centrum Egzaminacyjnego ECDL. Egzaminy mogą przeprowadzać certyfikowani przez Polskie Biuro ECDL, odpowiednio przygotowani Egzaminatorzy ECDL CAD. Egzaminy ECDL CAD organizują Centra Egzaminacyjne oraz Laboratoria Egzaminacyjne ECDL.

Aby usprawnić zdawanie egzaminów wprowadzono System Egzaminacyjny ECDL, który jest dostępny pod adresem: https://eecdl.pl/system.

Cennik ECDL CAD
Pozycja Kwota brutto Kwota brutto ulgowa
Egzamin 282,90 PLN 233,70 PLN
Egzamin poprawkowy 221,40 PLN

Opłaty ulgowe przysługują uczniom oraz studentom wszystkich typów studiów w wieku poniżej 26 lat, posiadającym odpowiednie legitymacje, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emerycką.

Źródło: http://ecdl.pl/


Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl