Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Informatyka


Informatyka (ang. computer science, computing science, information technology, informatics) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji – w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje, pierwotnie będąca częścią matematyki, rozwinięta do osobnej dyscypliny nauki, pozostającej jednak nadal w ścisłym związku z matematyką, która dostarcza podstaw teoretycznych przetwarzania informacji.
Informatykę można podzielić na dwie główne dziedziny. Pierwsza z nich – analiza – obejmuje analizowanie informacji przepływających w świecie rzeczywistym. Druga zajmuje się tworzeniem oraz używaniem systemów służących do przetwarzania informacji, co obejmuje: projektowanie systemów informatycznych, programowanie oraz korzystanie z systemów informatycznych.


Klasa I gimnazjum - pliki do lekcji:
Lekcja Temat
Lekcja 1, 2 Organizacja pracy na lekcjach informatyki. Regulamin pracowni informatycznej. Kryteria oceniania. Powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej.
Lekcja 3, 4 Spotkanie z komputerem. Budowa i działanie komputera. Zasady pracy przy komputerze.
Lekcja 5, 6 Program komputerowy. Instalacja i uruchomienie programu. Zasady pracy z programem komputerowym. Zagadnienia prawne.
Lekcja 7, 8 Dokument komputerowy w edytorze grafiki. Tworzenie kompozycji z figur geometrycznych w programie Paint, w Edytorze postaci i programie GIMP.
Lekcja 9, 10 Wprowadzanie zmian w dokumencie komputerowym – umieszczanie napisów na obrazie. Ćwiczenia i zadania utrwalające.
Lekcja 11, 12 Kopiowanie fragmentów rysunku w programie Paint. Animacje w edytorze postaci. Wybrane operacje na obrazie w programie GIMP.
Lekcja 13, 14 Porządkowanie i ochrona dokumentów. Wirusy, konie trojańskie i inne zagrożenia.
Lekcja 15, 16 Zasady pracy z dokumentem tekstowym. Formatowanie tekstu.
Lekcja 17 Formatowanie tekstu. Zadania utrwalające.
Lekcja 18, 19 Redagowanie dokumentu tekstowego. Sposoby ułatwiające pracę nad tekstem.
Lekcja 20 Opracowywanie tekstu. Zadania utrwalające.
Lekcja 21, 22 Wstawianie obrazów do tekstu. Wstawianie do dokumentu „zdjęcia” ekranu.
Lekcja 23, 24 Zastosowanie tabulatorów, spacji nierozdzielających i automatycznego numerowania. Tabele.
Lekcja 25, 26 Tabele, wzory matematyczne, podział tekstu na kolumny.
Lekcja 27, 28 Praca z dokumentem wielostronicowym. Zadania utrwalające.
Lekcja 29, 30 Internet jako rozległa sieć komputerowa. Jak podłączyć się do Internetu i założyć konto pocztowe?
Lekcja 31, 32 Internet jako źródło informacji. Korzystanie z usług internetowych – przepisy ograniczenia i ostrzeżenia.
Lekcja 33, 34 Sposoby komunikowania się za pomocą Internetu. Komunikacja w Internecie – zagrożenia i ostrzeżenia.
Lekcja 35, 36 Podstawy tworzenia stron internetowych. Poprawiamy wygląd strony.
Lekcja 37, 38
Cechy dobrej prezentacji.ppt
Tworzenie prezentacji multimedialnej – projekt.
Lekcja 39, 40 Arkusz kalkulacyjny – zastosowanie, budowa i podstawowe własności. Komórka, adres, formuła.
Lekcja 41, 42 Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkuszu kalkulacyjnego.
Lekcja 43, 44 Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do kalkulacji wydatków. Adres bezwzględny.
Lekcja 45, 46 Adresowanie mieszane w arkuszu kalkulacyjnym. Linie siatki w arkuszu kalkulacyjnym a obramowanie. Drukowanie tabeli arkusza.
Lekcja 47, 48 Prezentacja danych w postaci wykresu. Dostosowanie typu wykresu do rodzaju danych.
Lekcja 49, 50 Wstawianie tabel i wykresów arkusza do dokumentów tekstowych. Wstawianie tabeli do dokumentu tekstowego z pliku.
Lekcja 51, 52
Temat 24.xls
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w szkole. Rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki i geografii.
Lekcja 53, 54 Bazy danych. Podstawowe operacje wykonywane w bazie danych.
Lekcja 55, 56 Wyszukiwanie danych w bazie danych. Tworzenie kwerendy. Prezentowanie danych za pomocą raportu.
Lekcja 57, 58 Tworzenie bazy danych – projekt.
Lekcja 59, 60 Projektowanie systemów informatycznych. Przykłady zadań projektowych.
Lekcja 61, 62 Co to jest algorytm? Etapy rozwiązywania problemów. Lista kroków algorytmu.
Lekcja 63, 64 Budowanie schematu blokowego realizującego prosty algorytm.
Lekcja 65, 66 Techniki algorytmiczne. Jak realizować sytuacje warunkowe?
Lekcja 67, 68 Techniki algorytmiczne. Na czym polega iteracja?
Lekcja 69, 70 Na czym polega programowanie i modelowanie?
Lekcja 71, 72 Zapisywanie algorytmów w języku Logo. Iteracja w języku Logo.
Dziennik lekcyjny Dziennik lekcyjny w arkuszu kalkulacyjnym - przykład..
zamien_zabki.xls Zamień żabki - gra logiczna
Materiał - moduł I. Materiał do egzaminu z modułu I.
Materiał - moduł II. Materiał do egzaminu z modułu II.
Klasa II gimnazjum - pliki do lekcji:
Lekcja Temat
Lekcja 1 Organizacja pracy na lekcjach informatyki. Regulamin pracowni informatycznej. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z informatyki.
Lekcja 2 Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do kalkulacji wydatków.
Lekcja 3
Saldo.xlsx
Wprowadzanie do komórek arkusza długich tekstów i dużych liczb.
Kalkulacje - ćwiczenia.
Lekcja 4 Adresowanie mieszane w arkuszu kalkulacyjnym.
Lekcja 5 Linie siatki w arkuszu kalkulacyjnym. Drukowanie tabeli arkusza. Ćwiczenia utrwalające.
Lekcja 6
Szkola.xlsx
Prezentacja danych w postaci wykresu.
Lekcja 7
Wykresy.xlsx
Dostosowanie typu wykresu do rodzaju danych.
Lekcja 8 Wstawianie tabel i wykresów arkusza do dokumentów tekstowych.
Lekcja 9 Wstawianie tabeli do dokumentu tekstowego z pliku. Zadania utrwalające.
Lekcja 10, 11
Temat 24.xls
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w szkole. Rozwiązywanie zadań z matematyki, fizyki i geografii.
Lekcja 12 Bazy danych. Podstawowe operacje wykonywane w bazie danych.
Lekcja 13 Bazy danych. Modyfikowanie danych.
Lekcja 14 Wyszukiwanie danych w bazie danych. Tworzenie kwerendy.
Lekcja 15 Prezentowanie danych za pomocą raportu.
Lekcja 16 Tworzenie bazy danych – projekt.
Lekcja 17
Historia.accdb
Tworzenie bazy danych. Przygotowanie zestawień – kwerend i raportów.
Lekcja 18 Projektowanie systemów informatycznych.
Lekcja 19 Co to jest algorytm? Etapy rozwiązywania problemów. Lista kroków algorytmu.
Lekcja 20 Budowanie schematu blokowego realizującego prosty algorytm.
Lekcja 21 Techniki algorytmiczne. Jak realizować sytuacje warunkowe?
Lekcja 22 Techniki algorytmiczne. Na czym polega iteracja?
Lekcja 23 Na czym polega programowanie i modelowanie?
Lekcja 24 Zapisywanie algorytmów w języku Logo.
Lekcja 25 Iteracja w języku Logo.
Lekcja 26
Lekcja 26 - nauczyciel
Definiowanie procedur w Logo.

Karty pracy dla uczniów opracowałem na podstawie podręcznika Informatyka. Podstawowe tematy. Nowe wydanie. Autor: Grażyna Koba. Rok wydania: 2009. Wydawnictwo Szkolne PWN. Aprobata: MEN 152/2009.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl