Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

ECDL Advanced

ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, użytkowanie baz danych oraz grafika menedżerska i prezentacyjna.

Egzaminy ECDL-A są stworzone z myślą o zaawansowanych użytkownikach aplikacji biurowych, dla których poziom badany egzaminami z grupy BASE czy STANDARD jest za niski.


ECDL Advanced

  • Egzaminy ECDL Advanced zalecane są także informatykom, szczególnie pracownikom grup wsparcia (help desk), którzy pomagają użytkownikom rozwiązywać ich problemy z eksploatację oprogramowania biurowego.
  • Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania jakichkolwiek certyfikatów ECDL.
  • Po zdaniu każdego egzaminu może być wydany oddzielny Certyfikat ECDL Profile z określonego modułu - zakresu.
  • Osoba, która skompletuje 4 zdane egzaminy Advanced w okresie nie dłuższym niż 3 lata uzyskuje Certyfikat ECDL Ekspert (certyfikat papierowy a także w formie karty plastikowej ze zdjęciem).


ECDL Advanced - testy próbne i materiały

Przerobienie testów próbnych gwarancją sukcesu na egzaminie oraz w pracy.

Moduł A1 - Zaawansowane przetwarzanie tekstów Test 1 Test 2    
Moduł A2 - Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Test 1 Test 2 Test 3 Test 4
Moduł A3 - Zaawansowane użytkowanie baz danych Test 1 Test 2 Test 3  
Moduł A4 - Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Test 1 Test 2    

Dodatkowe materiały dotyczące arkusza kalkulacyjnego znajdują się w pliku Ćwiczenia.xlsx.

Test próbny 1 do modułu A1 - rozwiązanie

Test próbny 2 do modułu A1 - rozwiązanie

Testy próbne do modułu A2 - rozwiązanie

Testy próbne do modułu A3 - rozwiązanie

Test próbny 1 do modułu A4 - rozwiązanie

Test próbny 2 do modułu A4 - rozwiązanie

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w Moduł A1 - Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w Moduł A2 - Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w Moduł A3 - Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w Moduł A4 - Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).


Testy próbne znajdują się również na witrynie:
Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS - Egzaminy próbne


Przeprowadzanie egzaminów
Aby przystąpić do procedury zdawania egzaminów ECDL Advanced należy zgłosić się do certyfikowanego Centrum Egzaminacyjnego ECDL. Egzaminy mogą przeprowadzać certyfikowani przez Polskie Biuro ECDL, odpowiednio przygotowani Egzaminatorzy ECDL Advanced. Egzaminy ECDL Advanced organizują Centra Egzaminacyjne oraz Laboratoria Egzaminacyjne ECDL.

Aby usprawnić zdawanie egzaminów wprowadzono System Egzaminacyjny ECDL, który jest dostępny pod adresem: https://eecdl.pl/system.

Cennik ECDL ADVANCED v2
Pozycja Kwota brutto Kwota brutto ulgowa
Egzamin 246,00 PLN 196,80 PLN
Egzamin poprawkowy 147,60 PLN

Opłaty ulgowe przysługują uczniom oraz studentom wszystkich typów studiów w wieku poniżej 26 lat, posiadającym odpowiednie legitymacje, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emerycką.

Źródło: http://ecdl.pl/


Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl