Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL – test próbny i materiały do modułu A2

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).

Próbne egzaminy do modułu A2, które sprawdzają znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu A2 - Zaawansowane arkusze kalkulacyjne (Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019).


Test zawiera 20 zadań. Za każde zadanie można otrzymać pięć punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Czas trwania testu – 60 minut.

Przed rozwiązywaniem testu pobierz Pliki do testu próbnego (plik spakowany, 1,84 MB) i rozpakuj, np. do folderu Pulpit.

Test I

1. Otwórz plik Edycja.xlsx. W arkuszu Formatowanie do zakresu komórek A2:D12 zastosuj styl Dane wejściowe. Do zakresu komórek C3:D12 zastosuj format liczby Walutowy, a do danych w kolumnie Procent zastosuj format procentowy z dwoma miejscami po przecinku.

2. W arkuszu Formatowanie warunkowe przedstaw dane (B3:E6) dotyczące temperatury z formatowaniem warunkowym, zastosuj skalę kolorów w celu rozróżnienia wysokich, średnich i niskich wartości. Użyj skali kolorów złożonej z koloru czerwonego, białego i niebieskiego.

3. W arkuszu Formaty danych zastosuj do komórki M7 format, który pozwoli na wyświetlenie dziewięciu cyfr (0 jako pierwsza cyfra) w trzech grupach po trzy cyfry w kolorze amarantowym.

4. Skopiuj arkusz Dane osobowe oraz przenieś arkusz Notatki ze skoroszytu Moi znajomi.xlsx do skoroszytu Prezentacja.xlsx.

5. W arkuszu Dane osobowe, w skoroszycie Prezentacja.xlsx zablokuj wiersz 3 i kolumnę B. W arkuszu Dane osobowe ukryj kolumnę C i wiersz 5 oraz odkryj wiersz 18 i kolumnę H.

6. W skoroszycie Prezentacja.xlsx ukryj arkusz A2. Odkryj arkusz Przychody 2012 – 2015.

7. Otwórz plik Funkcje.xlsx. W arkuszu Data i czas wstaw w czwartym wierszu odpowiednie funkcje, których nazwy znajdują się w drugim wierszu.

8. W arkuszu Matematyczne oblicz w komórce F39 łączną kwotę zakupów Moniki.

9. W arkuszu Statystyczne, do komórki C15 wstaw funkcję zliczającą liczby znajdujące się w bloku C4:C13. Skopiuj formułę z komórki C15 do komórek D15:F15.

10. Oblicz, ile banków oferuje oprocentowanie większe lub równe 1,80%. Wstaw odpowiednią funkcję do komórki B92.

11. W arkuszu Tekstowe do komórki C3 wstaw funkcję zmieniającą pisownię nazwisk z kolumny A na pisane wielkimi literami. Skopiuj wstawioną funkcję do komórek C4:C12. Ukryj kolumnę A.

12. Do komórki D3 wstaw funkcję, która spowoduje wyświetlenie imienia i nazwiska w jednej komórce oddzielone spacją. Skopiuj funkcję z komórki D3 do komórek D4:D12.

13. W arkuszu Finansowe oblicz przyszłą wartość inwestycji przy założeniach: 6% stopa, 12 rat po 200 zł, wartość bieżąca 1000 zł. Wpisz do komórki A10 odpowiednią formułę.

14. W arkuszu Wyszukujące w tabeli pomocniczej (A1:D7) znajdują się dane dotyczące różnych kolorów farby. Do komórki E10 wstaw funkcję, która wyszuka cenę 1 litra farby z tabeli pomocniczej. Skopiuj formułę z komórki E10 do komórek E11:E25.

15. W arkuszu Bazodanowe oblicz średni dochód brutto na stanowisku dyrektor, wstaw odpowiednią formułę do komórki L4. Oblicz łączny dochód brutto dyrektorów, wstaw odpowiednią formułę do komórki L5.

16. W arkuszu Zagnieżdżanie funkcji do komórki B28 wstaw formułę, która podsumuje zestaw liczb (B24:B27) tylko wtedy, gdy średnia innego zestawu liczb (A24:A27) jest większa niż 15. W przeciwnym razie formuła zwróci 0 (zero).

17. Otwórz plik Odwołania 3-W.xlsx. W arkuszu Odwołania 3-W skorzystaj z konsolidacji arkuszy przyległych I kwartał, II kwartał, III kwartał, IV kwartał i oblicz wartości w komórkach B57:B60.

18. Otwórz plik Wykresy i grafika.xlsx. W arkuszu Wykres kołowy:
a) na podstawie danych z kolumny A i B utwórz wykres kołowy rozsunięty z efektem 3-W (3D),
b) dla serii danych „Choszczno” ustaw rozbicie punktu na 40% oraz wypełnienie pełne kolorem żółtym,
c) dodaj tytuł wykresu Udział miast w oferowaniu usługi A,
d) pokaż legendę u dołu,
e) dodaj etykiety danych i umieść je poza końcami punktów danych.

19. Otwórz plik Tabele przestawne.xlsx. Na podstawie danych w arkuszu Sprzedaż 1 utwórz w nowym arkuszu tabelę przestawną. Za pomocą tabeli przestawnej oblicz jaki był łączny utarg ze sprzedaży produktów poszczególnych firm. Zmień nazwę arkusza na Sprzedaż 1 - podsumowanie. Zastosuj format walutowy do zakresu komórek B5:I16. Skopiuj utworzoną tabelę przestawną i wklej ją poniżej, tak aby była oddzielona jednym pustym wierszem. W arkuszu Sprzedaż 1 - podsumowanie, w tabeli drugiej, wyświetl tylko dane dotyczące Firmy F.

20. Otwórz skoroszyt Tabela danych.xlsx. W arkuszu Tabela danych z 1 zmienną do komórki B4 wpisz formułę na obwód koła, a do komórki C4 na pole koła. Korzystając z polecenia Tabela danych wypełnij zakres B5:C21 wartościami obwodów i pól koła dla podanego promienia.

Wszelkie dane dotyczące osób występujące w dokumentach zostały utworzone na potrzeby egzaminu, a ich zbieżność z rzeczywistymi danymi jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl