Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL – test próbny i materiały do modułu A2

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).

Próbne egzaminy do modułu A2, które sprawdzają znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu A2 - Zaawansowane arkusze kalkulacyjne (Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016, 2019).


Test zawiera 20 zadań. Za każde zadanie można otrzymać pięć punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Czas trwania testu – 60 minut.

Przed rozwiązywaniem testu pobierz Pliki do testu próbnego (plik spakowany, 1,84 MB) i rozpakuj, np. do folderu Pulpit.

Test III

1. Otwórz plik Funkcje.xlsx. W arkuszu Matematyczne wstaw w komórce B53 funkcję, która obetnie liczbę ułamkową do liczby całkowitej poprzez usunięcie części dziesiętnej. Wstaw w komórce C53 funkcję, która zaokrągli liczbę ułamkową do liczby całkowitej. Wypełnij utworzonymi formułami pozostałe komórki tabeli.

2. W arkuszu Statystyczne do komórki C17 wstaw funkcję obliczającą ilość niepustych komórek w zakresie C4:C13. Skopiuj formułę z komórki C17 do komórek D17:F17.

3. W arkuszu Tekstowe do komórki E34 wstaw funkcję, która ma umożliwić określenie pozycji początkowej fragmentu tekstu „Magdalena”. Skopiuj funkcję z komórki E34 do komórek E35:E40.

4. W tabeli (B62:E87) podziel tekst znajdujący się w kolumnie B (Kraj, kod) na dwie kolumny C i D. Do komórki E63 wstaw funkcję, która przekształci kod kraju z kolumny D na pisany wielkimi literami. Skopiuj funkcję z komórki E63 do komórek E64:E87.

5. W arkuszu Finansowe oblicz miesięczną kwotę spłaty pożyczki przy 12 % stopie, 48 miesiącach spłat i kwocie pożyczki 10000, wpisz do komórki A138 odpowiednią formułę.

6. W arkuszu Wyszukujące wstaw do komórki M3 funkcję, która umieści właściwego kontrolera z bloku komórek P3:P6 w zależności od kodu (wartości z komórki L3). Skopiuj funkcję z komórki M3 do komórek M4:M14.

7. W arkuszu Bazodanowe oblicz średni dochód brutto sekretarki, księgowej i kadrowej, wstaw odpowiednią formułę do komórki M24. Oblicz ile osób łącznie pracuje na stanowisku sekretarka, księgowa, kadrowa i kierownik, wstaw odpowiednią formułę do komórki L26.

8. Otwórz plik Odwołania 3-W.xlsx. W arkuszu Odwołania 3-W w komórce B32 wpisz formułę obliczającą średni zysk z usługi C. W komórce B33 oblicz łączny zysk z usługi A, B i C. Dane dotyczące Usługi C znajdują się w skoroszycie Usługa_C.xlsx.

9. Otwórz plik Wykresy i grafika.xlsx. W arkuszu Dochody firmy:
a) Na podstawie danych z tabeli (A2:C12) utwórz wykres słupkowy grupowany. Na wykresie umieść tylko dwie serie danych: Dochód i Zyski.
b) Umieść etykiety osi kategorii (Y) - lata (A3:A12).
c) Dodaj do wykresu tytuł Dochody firmy Remonty - Gryfice.
d) Dodaj etykiety danych poza końcami punktów danych.
e) Skopiuj wykres, a następnie wklej poniżej.
f) Zmień typ wklejonego wykresu na wykres kolumnowy grupowany.
g) Zmień typ wykresu dla serii danych Dochód na liniowy.
h) Szerokość przerwy miedzy słupkami danych ustaw na 100 %.
i) Dodaj do wykresu oś pomocniczą.
j) Dla osi pomocniczej ustaw Minimum na 50, Maksimum na 1000, Jednostka główna na 50.
k) Wypełnij słupki wykresu dowolnym rysunkiem z galerii Obrazy online.
l) Wypełnij obszar kreślenia kolorem jasnozielonym.

10. Otwórz plik Tabele przestawne.xlsx. W arkuszu Sprzedaż 3 - podsumowanie 1 pogrupuj daty w kolumnie A według miesięcy. W arkuszu Sprzedaż 3 - podsumowanie 2 przenieś pole Data_sprzedaży do obszaru Filtr raportu w oknie Lista pól. Zastosuj Filtr do dat w miesiącu kwietniu.

11. Otwórz skoroszyt Tabela danych.xlsx. W arkuszu Tabela danych z 2 zmiennymi do komórki C33 wstaw funkcję obliczającą wartość przyszłej inwestycji (FV). Korzystając z polecenia Tabela danych wypełnij zakres komórek D34:H38 wartościami.

12. Otwórz skoroszyt Sortowanie i filtrowanie danych.xlsx. W arkuszu Filtrowanie danych wyświetl dane mężczyzn, którzy są w wieku powyżej 52 lat i poniżej 28 lat.

13. Otwórz skoroszyt Scenariusze.xlsx. W arkuszu Usługa na podstawie danych zawartych w bloku komórek G2:J5 utwórz scenariusze: Pakiet podstawowy, Pakiet 1, Pakiet 2, Pakiet 3. Dokonaj podsumowania scenariuszy.

14. Otwórz skoroszyt Sprawdzanie i inspekcja.xlsx. W arkuszu Sprawdzanie:
a) Dla zakresu komórek E11:AI16 (kolor jasnozielony) ustaw ograniczenie pozwalające na wpisanie pełnej liczby z pomiędzy 4 i 8. Utwórz alert o błędzie o tytule Godziny przepracowane i treści Wpisz liczbę 4, 5, 6, 7 lub 8.
b) Dla komórki W6 ustaw ograniczenie nie pozwalające na wpisanie daty wcześniejszej niż dzisiejszej i późniejszej niż 2020-12-30.
c) Dla komórki B22 ustaw ograniczenie pozwalające na wpisanie tylko liczby 9,76. Utwórz komunikat wejściowy o tytule Składka emerytalna i treści Wpisz 9,76.
d) Dla komórki AF29 ustaw ograniczenie pozwalające na wpisanie godziny tylko z zakresu 11:00 - 18:00.

15. Otwórz skoroszyt Nadawanie nazw blokom.xlsx. W arkuszu Nadawanie nazw nazwij komórkę B7 „Koszty_przychodu”, a komórkę B11 „Stawka_podatkowa”. Usuń nazwę „Składka_emerytalna”.

16. W arkuszu Rachunek w komórce C7 w formule =(C3-C6)*B7 użyj nazwy „Koszty_przychodu”.

17. Otwórz pliki Wklejanie specjalne.xlsx i Edycja.xlsx. W skoroszycie Edycja.xlsx, w arkuszu Wklejanie specjalne, skopiuj zawartość bloku komórek C34:D50, a następnie Wklej specjalnie / Formuły do komórki B2 arkusza Wklejanie formuł w dokumencie Wklejanie specjalne.xlsx.

18. W arkuszu Wklejanie specjalne, w skoroszycie Edycja.xlsx, skopiuj zawartość bloku komórek A1:G21, a następnie Wklej specjalnie / Formaty do komórki A1 arkusza Przychody i wydatki w dokumencie Wklejanie specjalne.xlsx.

19. W arkuszu Wklejanie specjalne, w skoroszycie Edycja.xlsx, skopiuj zawartość bloku komórek B70:B76, a następnie Wklej specjalnie / Dodaj do komórki B2 arkusza Sprzęt w dokumencie Wklejanie specjalne.xlsx.

20. W arkuszu Wklejanie specjalne, w skoroszycie Edycja.xlsx, skopiuj zawartość bloku komórek A85:A96, a następnie Wklej specjalnie / Transpozycja do dowolnej komórki arkusza Transpozycja w dokumencie Wklejanie specjalne.xlsx.

Wszelkie dane dotyczące osób występujące w dokumentach zostały utworzone na potrzeby egzaminu, a ich zbieżność z rzeczywistymi danymi jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl