Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL – test próbny i materiały do modułu A2

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).

Próbne egzaminy do modułu A2, które sprawdzają znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu A2 - Zaawansowane arkusze kalkulacyjne (Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016, 2019).


Test zawiera 20 zadań. Za każde zadanie można otrzymać pięć punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Czas trwania testu – 60 minut.

Przed rozwiązywaniem testu pobierz Pliki do testu próbnego (plik spakowany, 1,84 MB) i rozpakuj, np. do folderu Pulpit.

Test IV

1. Otwórz plik Funkcje.xlsx. W arkuszu Matematyczne uzupełnij tabelę (E1:M11) dla podanych wartości z kolumny E i I.

2. W arkuszu Tekstowe:
a) Wstaw funkcję, która wyświetli inicjał imienia w komórce E95. Skopiuj formułę do bloku komórek E96:E103 i F95:F103.
b) Wstaw formułę, która wyświetli inicjały w komórce E108. Skopiuj formułę do bloku komórek E109:E116.

3. W arkuszu Finansowe oblicz w komórce J60 kwotę jaką należy wpłacić na początku (płatność jednorazowa), aby przy niezmiennej stopie 7,25% (kapitalizacja roczna) po 10 latach uzyskać 100000 zł?

4. Otwórz skoroszyt Sortowanie i filtrowanie danych.xlsx. W arkuszu Filtr zaawansowany wyświetl dane mężczyzn pracujących jako informatyk i zarabiających poniżej 8000 zł oraz kobiet pracujących jako lekarz i zarabiających powyżej 5000 zł.

5. Otwórz skoroszyt Scenariusze.xlsx. W arkuszu Sprzedaż usuń scenariusz Premia 1. Dodaj scenariusz Premia 5 na podstawie danych zawartych w komórkach I2:I3. W scenariuszu Premia 3 zmień wartość na 5%. Wygeneruj raport na podstawie zapisanych scenariuszy.

6. Otwórz skoroszyt Sprawdzanie i inspekcja.xlsx. W arkuszu Śledzenie:
a) kliknij w komórce C30, a następnie opcję Śledź poprzedniki,
b) kliknij w komórce AL11, a następnie opcję Śledź zależności,
c) popraw formułę we wskazanej komórce.

7. W arkuszu Inspekcje:
a) Pokaż wszystkie komentarze.
b) Do komórki D28 wstaw komentarz: Zaokrąglij do pełnych złotych.
c) Usuń komentarz z komórki B25.
d) Zmień treść komentarza w komórce AJ25 na Podpisz po wydrukowaniu.
e) Wyświetl treści formuł w miejscu wyniku ich obliczeń.

8. Utwórz nowy arkusz w oparciu o istniejący szablon Faktury. Zmodyfikuj szablon – wprowadź dowolną nazwę i dane adresowe. Zapisz dokument pod nazwą Faktura.xlsx.

9. Otwórz skoroszyt Import danych.xlsx. W arkuszu Odnośniki w komórce I3 utwórz odnośnik (hiperłącze) do pliku Dane osobowe do wykorzystania.xlsx. Usuń odnośnik do tekstu ecdlonline.pl z komórki C1. W komórce I6 utwórz odnośnik do komórki A100 w arkuszu Import danych.

10. W arkuszu Powiązania danych:
a) Oblicz w komórce B1 sumę liczb z komórki A2 arkuszy Liczba 1, Liczba 2, Liczba 3.
b) Oblicz w komórce B3 średnią liczb z komórki A3 i A4 z arkusza Liczba 1.
c) Oblicz sumę kwadratów liczb z komórki A2 arkusza Liczba 3 i z komórki A2 arkusza Dane w skoroszycie Usługa_C.xlsx.

11. W arkuszu Import danych do komórki M1 importuj dane z pliku Skróty klawiaturowe.txt. Do komórki A12 importuj dane ze strony internetowej http://tp.szczecin.pl/ecdl_advanced/cennik_ecdl_a.html.

12. Otwórz plik Makropolecenia.xlsm. Zarejestruj makro w tym skoroszycie pod nazwą Ustawienia_strony, dzięki któremu orientacja strony będzie pozioma, a marginesy 15 mm. Do rejestrowanego makra przypisz klawisze skrótu Ctrl+Shift+E. Dodaj makro Ustawienia_strony do paska Szybki dostęp. Zastąp domyślny przycisk innym.

13. Zarejestruj makro w tym skoroszycie pod nazwą Mój_nagłówek, wstawiające do nagłówka strony Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Zapisz dokument pod nazwą Moje makro jako skoroszyt programu Excel z obsługą makr (*xlsm).

14. Otwórz plik Praca grupowa.xlsx. Włącz śledzenie zmian w arkuszu. Do komórki AA27 wprowadź tekst: Zaakceptowane do wypłaty. Włącz ochronę arkusza - hasło: qwerty.

15. W skoroszycie Śledzenie zmian.xlsx włącz śledzenie zmian w arkuszu Wybory. Dokonaj zmian w komórkach tabeli. Zaakceptuj zmiany tylko w komórkach C7:C15.

16. Porównaj i scal skoroszyty Scalanie skoroszytów 1.xlsx i Scalanie skoroszytów 2.xlsx.

17. Zabezpiecz skoroszyt Znajomi.xlsx hasłem „qwerty” przed otworzeniem. Ochroń skoroszyt przed wprowadzeniem niepożądanych zmian w strukturze skoroszytu (hasło: qwerty). Zabezpiecz komórki w arkuszu Dane osobowe tylko z zakresu A4:B148 przed modyfikacją (hasło: qwerty).

18. Otwórz plik Edycja.xlsx. W arkuszu Adresowanie mieszane dokończ tabliczkę mnożenia. Wpisz do komórki B2 formułę stosując adresowanie mieszane. Skopiuj formułę z komórki B2 do komórek C2:M2. Zaznacz zakres komórek B2:M2, wykonaj autowypełnienie kolejnych komórek aż do wiersza 13.

19. Otwórz plik Funkcje tablicowe.xlsx. Za pomocą formuły tablicowej oblicz wartość towaru. Wpisz do komórki C5 odpowiednią formułę i naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter.

20. Za pomocą formuł tablicowych oblicz kwotę sprzedaży poszczególnych modeli aut w zakresie komórek E31:E40 oraz kwotę sprzedaży wszystkich aut w komórce B41.

Wszelkie dane dotyczące osób występujące w dokumentach zostały utworzone na potrzeby egzaminu, a ich zbieżność z rzeczywistymi danymi jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl