Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL – testy próbne i materiały do modułu A3

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).

Próbne egzaminy do modułu A3, który sprawdzają znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu A3 - Zaawansowane użytkowanie baz danych (Office 2007 (bez formularza nawigacji) / 2010 / 2013 / 2016 / 2019).


Test zawiera 20 zadań. Za każde zadanie można otrzymać pięć punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Czas trwania testu – 60 minut.

Przed rozwiązywaniem testu pobierz Pliki do testu próbnego (plik spakowany, 199 kB) i rozpakuj, np. do folderu Pulpit.

Test I

1. Otwórz plik Studio graficzne.accdb. W tabeli Klienci dla pola NIP zdefiniuj maskę wprowadzania danych, która umożliwi wprowadzenie do tego pola wartości w postaci 546-54-54-546. Ustaw odpowiedni rozmiar pola. Wprowadź dowolne numery NIP do tabeli.

2. W tabeli Pracownicy dla pola Dowód osobisty zdefiniuj maskę wprowadzania danych, która umożliwi wprowadzenie do tego pola wartości w postaci ABC123456. Ustaw odpowiedni rozmiar pola. Wprowadź dowolne numery dowodu osobistego do tabeli.

3. Zdefiniuj maskę wprowadzania danych dla pola Telefon, tak aby było możliwe wprowadzenie numeru telefonu komórkowego (np. 731-259-847). Ustaw odpowiedni rozmiar pola. Wprowadź dowolne numery telefonu do tabeli.

4. Dodaj pole Prawo jazdy o typie Tak/Nie z wartością domyślną Tak. Pole Prawo jazdy umieść za polem Kod pocztowy.

5. Dla pola Data zatrudnienia zastosuj maskę wprowadzania data krótka oraz regułę sprawdzania poprawności, która uniemożliwi wpisanie daty późniejszej niż dzisiejsza.

6. Utwórz odnośnik wewnętrzny, który będzie umożliwiał wybór Tytułu zawodowego „mgr” lub „inż.”. Ustaw odpowiedni rozmiar pola Tytuł zawodowy. Wprowadź tytuły zawodowe do tabeli.

7. W polu Województwo utwórz odnośnik do pól ID i Województwo w tabeli Województwa. Pobierane dane mają być sortowane rosnąco według nazwy województwa, a kolumna klucza ma być ukryta. Dla wszystkich rekordów w polu Województwo wybierz Zachodniopomorskie. Włącz wymuszanie więzów integralności między tabelami Pracownicy i Województwa.

8. Dla pól Nazwisko i Imię ustaw rozmiar pola na 20. Zmodyfikuj właściwości pola Nazwisko i Imię tak, aby nazwiska były wyświetlane wielkimi literami, a imiona z wielkiej litery.

9. Zmień typ pola Załączniki na hiperłącze. Dla pierwszego pracownika w polu Załączniki wstaw odwołanie do pliku Kopia dyplomu.docx.

10. W tabeli Zamówienia wprowadź do pola Zaliczka format walutowy. Zmodyfikuj właściwość pola tak, aby możliwie było wprowadzenie wartości równej 0 lub nie mniejszej od 100. W przeciwnym wypadku wyświetl komunikat „Za niska kwota zaliczki!”.

11. Dla pola Data zamówienia ustal wartość domyślną w postaci daty bieżącej oraz właściwość pola Wymagane na Tak.

12. Włącz dla istniejącej relacji między tabelami Zamówienia i Klienci wymuszanie więzów integralności oraz kaskadową aktualizację i usuwanie danych. Zapisz zmiany i zamknij okno Relacje.

13. Wyeksportuj tabelę Województwa do pliku Województwa.xlsx arkusza kalkulacyjnego.

14. Zaimportuj plik tekstowy Nowe produkty.txt do nowej tabeli o nazwie Nowe produkty. Pierwszy wiersz z pliku tekstowego wykorzystaj do nazwania pól w nowej tabeli. Ustaw klucz podstawowy dla pola ID Produktu.

15. Utwórz kwerendę Lista nowych produktów dodającą nowe produkty z tabeli Nowe produkty do tabeli Kopia Produkty. Uruchom kwerendę.

16. Utwórz kopię tabeli Klienci. Utwórz kwerendę usuwającą z tabeli Kopia Klienci Firmę O z Berlina. Uruchom kwerendę. Zapisz kwerendę pod nazwą Usuwanie klientów.

17. Zaimportuj plik tekstowy Produkty_pomysły.txt do tabeli Kopia Produkty. Pierwszy wiersz z pliku tekstowego zawiera nazwy pól.

18. Utwórz kwerendę wyszukującą niedopasowane dane tabel Kopia Produkty i Produkty.

19. Utwórz kwerendę wyszukującą duplikaty danych w tabeli Klienci. Pola ze zduplikowaną wartością to FirmaNIP.

20. W kwerendzie Obliczanie wartości zamówienia oblicz wartość zamówień na podstawie pól Ilość i Cena jednostkowa z tabeli Szczegóły zamówień. Zmień format pola na Walutowy.

Wszelkie dane dotyczące osób występujące w dokumentach zostały utworzone na potrzeby egzaminu, a ich zbieżność z rzeczywistymi danymi jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl