Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL – testy próbne i materiały do modułu A3

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 (plik Adobe Reader).

Próbne egzaminy do modułu A3, który sprawdzają znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu A3 - Zaawansowane użytkowanie baz danych (Office 2007 (bez formularza nawigacji) / 2010 / 2013 / 2016 / 2019).


Test zawiera 20 zadań. Za każde zadanie można otrzymać pięć punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 75 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Czas trwania testu – 60 minut.

Przed rozwiązywaniem testu pobierz Pliki do testu próbnego (plik spakowany, 377 kB) i rozpakuj, np. do folderu Pulpit.

Test III

1. Otwórz plik Studio graficzne.accdb. Wstaw do stopki raportu Rabat pole tekstowe, w którym zostanie obliczona łączna wartość zamówień złożonych przez klientów. Wybierz dla pola format Walutowy. Zmień treść etykiety na „Łączna wartość zamówień”.

2. Wstaw do stopki raportu Rabat pole tekstowe, w którym zostanie obliczona łączna wartość rabatów udzielonych klientom. Wybierz dla pola format Walutowy. Zmień treść etykiety na „Suma udzielonych rabatów”.

3. Do raportu Pracownicy – dane osobowe dodaj pola Potomstwo, Stan majątkowy, Hobby z tabeli Dane poufne. Umieść wstawione pola w dolnej części sekcji Szczegóły.

4. Dokonaj modyfikacji raportu Pracownicy – dane osobowe tak, aby dane każdego pracownika wydrukowane były na oddzielnej stronie. Do nagłówka strony dodaj Tytuł o treści „Pracownicy – dane osobowe” oraz Numery stron do stopki strony.

5. Do raportu Zamówienia dodaj podraport Szczegóły zamówień. Podraport utwórz przy użyciu Kreatora podraportów.

6. W raporcie Zamówienia dokonaj modyfikacji, dzięki której widoczne będą tylko zamówienia nowe.

7. W raporcie Zamówienia zmień orientację strony na poziomą. Wydrukuj raport Zamówienia do pliku Zamówienia.pdf.

8. Utwórz makro, które będzie umożliwiało otwarcie raportu Zamówienia w podglądzie wydruku. Zapisz makro pod nazwą Otwieranie raportu Zamówienia.

9. Do formularza Zamówienia dodaj przycisk, po kliknięciu którego otworzy się raport Zamówienia. Na przycisku umieść tekst „Raport Zamówienia”.

10. Utwórz Formularz nawigacji w układzie Karty pionowe, z lewej. Dodaj do formularza nawigacji wybrane formularze i raporty. Do wstawionych przycisków nawigacji zastosuj różne style, inne dla formularzy i inne dla raportów. Zapisz Formularz nawigacji.

11. Utwórz makro, które będzie umożliwiało otwarcie Formularza nawigacji w widoku formularza. Zapisz makro pod nazwą autoexec.

12. W bazie danych Studio graficzne.accdb włącz wymuszanie więzów integralności oraz zmiany kaskadowe między tabelami Zamówienia, Szczegóły zamówień i Produkty.

13. Wprowadź nowy formant do obiektu Pracownicy – wartość zrealizowanych zamówień podformularz, którego zadaniem jest wyświetlanie 5% premii naliczanej od sumy wartości zrealizowanych zamówień na co najmniej 50 000 zł przez danego pracownika na stanowisku grafik lub wyświetleniu komunikatu „Bez premii”.

14. Utwórz kopię tabeli Dochód brutto o nazwie Dochód brutto przed podwyżką. Zmodyfikuj kwerendę Podwyżka tak, aby zatrudnionym kobietom wynagrodzenie wzrosło o 200 zł po uruchomieniu kwerendy. Wykonaj kwerendę tylko jeden raz. Porównaj dochody w obu tabelach, przed i po podwyżce.

15. Utwórz kopię raportu Klienci o nazwie Kopia Klienci. W raporcie Klienci ustaw grupowanie według miasta.

16. Utwórz kwerendę Zaliczki. Dodaj pole Firma z tabeli Klienci i pole Zaliczka z tabeli Zamówienia. Zmień typ sprzężenia między tabelami Klienci i Zamówienia na zewnętrzne „2: Uwzględnij wszystkie rekordy z ‘Klienci’ i tylko te rekordy z ‘Zamówienia’, dla których sprzężone pola są równe”.

17. Zapisz bazę danych pod nazwą Studio graficzne - kopia.accdb.

18. W bazie danych Studio graficzne - kopia.accdb przeprowadź analizę wydajności wszystkich obiektów. Zaznacz wszystkie wyniki analizy, oprócz pierwszego, a następnie Optymalizuj.

19. Wykonaj dokumentację wszystkich raportów bazy danych Studio graficzne - kopia.accdb. Utworzony raport wyeksportuj do pliku Dokumentacja bazy danych.pdf.

20. W bazie danych Studio graficzne - kopia.accdb ukryj okno nawigacji.

Wszelkie dane dotyczące osób występujące w dokumentach zostały utworzone na potrzeby egzaminu, a ich zbieżność z rzeczywistymi danymi jest przypadkowa.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl