Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL BASE – test próbny do modułu B1

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w Sylabusie - wersji 1.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu B1, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu B1 - Podstawy pracy z komputerem.


Materiały do pobrania przed egzaminem (plik spakowany, 3,5 MB)

Plik b1_test_probny_pliki.zip należy przed egzaminem rozpakować, np. do folderu Pulpit.

Test próbny zawiera 19 pytań testowych oraz 17 zadań praktycznych. Aby zaliczyć test próbny, beneficjent musi uzyskać co najmniej 27 punktów na 36 możliwych (75 %).

1) Odszukaj folder Odpowiedzi znajdujący się w katalogu egzamin ECDL – moduł B1. Otwórz plik Odpowiedzi.doc znajdujący się w tym folderze. Wpisz identyfikator B1-2017 lub nr PESEL w zaciemnione pole, zapisz zmiany. Zapisz plik Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

2) ICT to:

 1. a. Internetowy Club Technologiczny,
 2. b. technologie umożliwiające przetwarzanie, gromadzenie i przesyłanie informacji w formie elektronicznej,
 3. c. protokół przesyłania informacji przez przeglądarki internetowe,
 4. d. rodzaj pamięci komputera.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 2 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

3) Aplikacje biurowe to:

 1. a. edytor tekstu, drukarka,
 2. b. programy graficzny, skaner,
 3. c. arkusz kalkulacyjny, system operacyjny,
 4. d. edytor tekstu, przeglądarka dokumentów PDF.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 3 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

4) Które z wymienionych urządzeń jest urządzeniem spełniającym jednocześnie funkcję wejścia i wyjścia?

 1. a. głośnik,
 2. b. ekran dotykowy (ang. Touchscreen),
 3. c. skaner,
 4. d. drukarka.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 4 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

5) W jaki sposób powinno się zamknąć aplikację, która w czasie pracy przestała odpowiadać na działania użytkownika?

 1. a. Za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + Esc wywołać Menedżer zadań, wybrać zakładkę Procesy, zaznaczyć nazwę programu i kliknąć przycisk Zakończ zadanie,
 2. b. nacisnąć wyłącznik zasilania i przytrzymać tak długo, aż komputer się wyłączy,
 3. c. użyć skrótu klawiaturowego Alt + F4,
 4. d. odłączyć komputer od zasilania prądem elektrycznym, np. poprzez wyłączenie listwy zasilającej.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 5 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

6) Poniższy rysunek przedstawia:

 1. a. ikonę symbolizującą plik,
 2. b. ikonę symbolizującą folder,
 3. c. ikonę symbolizującą skrót,
 4. d. ikonę symbolizującą Kosz.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 6 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

7) Do zmiany ustawień w systemie operacyjnym Windows służy:

 1. a. menedżer plików,
 2. b. menedżer wydruku,
 3. c. panel ustawienia (skrót Win+I),
 4. d. informacja o systemie.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 7 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

8) Projektowanie wspomagane komputerowo to:

 1. a. CAE,
 2. b. CAD,
 3. c. USB,
 4. d. UPS.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 8 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

9) Aplikacja WordPad to:

 1. a. program graficzny,
 2. b. arkusz kalkulacyjny,
 3. c. baza danych,
 4. d. edytor tekstu.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 9 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

10) Pliki posiadające rozszerzenie *.jpg oraz *.gif są:

 1. a. obrazkami,
 2. b. dokumentami tekstowymi,
 3. c. plikami muzycznymi,
 4. d. aplikacjami.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 10 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

11) Do kompresji i dekompresji danych można użyć programów:

 1. a. Paint, 7-Zip,
 2. b. WinRAR, WinZip,
 3. c. Adobe Acrobat Reader, doPDF,
 4. d. Notatnik, Total Commander.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 11 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

12) Menu podręczne (zwane także kontekstowym) to:

 1. a. okno, które otwiera się po wciśnięciu kombinacji klawiszy Alt + F4,
 2. b. okno, które otwiera się po wciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl + P,
 3. c. okno, które otwiera się po wciśnięciu klawisza F1,
 4. d. menu, które znajduje się pod prawym klawiszem myszy niezależnie od tego, gdzie aktualnie znajduje się kursor.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 12 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

13) Łączenie komputerów w sieć oznacza, że:

 1. a. nastąpi utrudnienie komunikacji pomiędzy ludźmi,
 2. b. poczta elektroniczna będzie zbędna,
 3. c. użytkownicy mogą dzielić pliki i zasoby,
 4. d. zostanie ograniczony dostęp do zasobów sprzętowych, np. drukarek.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 13 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

14) Które z poniższych zdań najlepiej opisuje Intranet?

 1. a. Jest siecią ograniczoną tylko do dwóch komputerów,
 2. b. jest prywatną siecią przedsiębiorstwa umożliwiającą korzystanie z wewnętrznej poczty elektronicznej,
 3. c. jest siecią używaną tylko w domu lub szkole,
 4. d. jest siecią komputerów o światowym zasięgu.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 14 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

15) Sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów to:

 1. a. WLAN,
 2. b. WiMAX,
 3. c. WAN,
 4. d. VPN.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 15 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

16) Bezpieczne hasło powinno:

 1. a. być łatwe w zapamiętaniu, np.: składać się z naszego imienia, daty urodzenia, nr PESEL,
 2. b. być stosowane jedno do wszystkich kont,
 3. c. być zapisywane w jawnej postaci w pamięci komputera lub napisane na kartce przyklejonej do monitora,
 4. d. składać się z co najmniej ośmiu znaków, a ponadto zawierać wielkie i małe litery oraz znaki specjalne.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 16 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

17) Koń trojański (trojan) to:

 1. a. odpowiednio spreparowany e-mail, które kieruje ofiarę do witryny przypominającej stronę banku,
 2. b. aplikacja używana do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie,
 3. c. program, który daje hakerowi możliwość kontrolowania komputera bez wiedzy jego użytkownika,
 4. d. strona internetowa zawierająca treści nieodpowiednie dla dzieci.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 17 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

18) Terabajt (TB) to jednostka równa:

 1. a. 1024 GB
 2. b. 1024 MB,
 3. c. 1024 kB,
 4. d. 1024 B.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 18 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

19)1 Mb/s to:

 1. a. 1024 kB/s,
 2. b. 128 kB/s,
 3. c. 1024 Gb/s,
 4. d. 1024 b/s.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 19 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

20) Urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien, częste wśród pracowników IT to:

 1. a. SSD,
 2. b. ISP,
 3. c. RSI,
 4. d. IM.

Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 20 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

21) Podaj nazwę systemu operacyjnego, numer jego wersji oraz ilość zainstalowanej pamięci RAM komputera przy, którym zdajesz egzamin. Odpowiedź napisz w polu nr 21 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

22) Wykorzystując funkcję: „Pomoc” systemu operacyjnego odszukaj informacje dotyczące narzędzia „Klawiatura ekranowa”. Przekopiuj fragment tekstu (akapit) dotyczący narzędzia „Klawiatura ekranowa” do pola nr 22 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

23) Znajdź wszystkie pliki z rozszerzeniem .gif w folderze egzamin ECDL – moduł B1 i podaj ich liczbę w polu nr 23 w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

24) Utwórz w folderze Rysunki ikonę skrótu do pliku menu.jpg z folderu egzamin ECDL – moduł B1. [1 pkt]

25) Otwórz folder egzamin ECDL – moduł B1. Kliknij menu Widok i wybierz polecenie Szczegóły. Posortuj pliki rosnąco według rozmiarów. Skopiuj obraz okna folderu egzamin ECDL – moduł B1 i wklej go na drugiej stronie w pliku Odpowiedzi.doc. [1 pkt]

26) Odszukaj w folderze egzamin ECDL – moduł B1 plik Tekst.doc, otwórz go, a następnie zapisz jako Domeny.doc w folderze Sieci. [1 pkt]

27) W folderze Sieci utwórz dwa nowe foldery o nazwach WWW i E-mail. [1 pkt]

28) Skopiuj plik Wirus.doc oraz przenieś plik botnet.bmp z folderu egzamin ECDL – moduł B1 do folderu WWW. [1 pkt]

29) Z dokumentu adres.doc skopiuj adres firmy do dokumentu Podanie.doc w miejsce ADRESAT. Usuń tekst „stanowisko, imię i nazwisko, nazwa instytucji, jej adres”. Zapisz dokument jako Podanie o pracę.pdf. [1 pkt]

30) Usuń plik basic_logo.jpg z folderu Fotografie, a następnie zmień nazwę folderu na Grafika. [1 pkt]

31) Usuń folder Muzea z folderu egzamin ECDL – moduł B1. Skopiuj folder Matematyka do folderu Uniwersytet. [1 pkt]

32) Podaj liczbę plików znajdujących się w katalogu egzamin ECDL – moduł B1 i jego podkatalogach. Liczbę tę napisz w polu nr 32 w pliku Odpowiedzi.doc, a następnie plik ten zapisz. [1 pkt]

33) Otwórz okno Właściwości lokalnego dysku (np. C:) z widoczną ilością wolnego miejsca na dysku. Wykonaj zrzut ekranowy tylko otwartego okna Właściwości i zapisz go jako Właściwosći.jpg w katalogu Komputer w folderze egzamin ECDL – moduł B1. [1 pkt]

34) Odszukaj w folderze egzamin ECDL – moduł B1 plik Rysunki.zip, a następnie rozpakuj go do folderu Rysunki. [1 pkt]

35) Odszukaj w folderze egzamin ECDL – moduł B1 plik informatyk.bmp, a następnie spakuj go do pliku informatyk.zip. [1 pkt]

36) Zapisz plik Odpowiedzi.doc jako plik Odpowiedzi.pdf (jeśli korzystasz z programu Microsoft Word 2007 - 2016 lub Windows 10) lub wydrukuj plik Odpowiedzi.doc na dołączonej drukarce do pliku Odpowiedzi.pdf (na komputerze przy, którym przerabiasz ten egzamin powinien być zainstalowany program doPDF (bezpłatny konwerter PDF). Program doPDF możesz pobrać z tej witryny z działu Programy / ECDL. [1 pkt]

37) Koniec egzaminu próbnego.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl