Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL BASE – test próbny do modułu B2

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w Sylabusie - wersji 1.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu B2, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu B2 - Podstawy pracy w sieci. Pliki: Office 2007 - 2016.


Materiały do pobrania przed egzaminem (plik spakowany, 73,4 kB)

Plik egzamin_probny_b2_1.zip należy przed egzaminem rozpakować, np. do folderu Pulpit.

Test próbny zawiera 16 pytań testowych oraz 20 zadań praktycznych. Aby zaliczyć test próbny, beneficjent musi uzyskać co najmniej 27 punktów na 36 możliwych (75 %).

0) Otwórz plik Odpowiedzi.docx, znajdujący się w folderze Odpowiedzi. W drugim wierszu tabeli, po słowie Identyfikator wpisz numer PESEL (11 cyfr). [0 pkt]

1. Wyszukiwarka sieciowa to:

 1. a) program wykrywający hosty podłączone do sieci LAN,
 2. b) program wyszukujący zasoby sieciowe według podanych słów kluczowych,
 3. c) aplikacja do przeglądania zawartości stron WWW,
 4. d) oprogramowanie blokujące niepowołany dostęp do komputera.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 1, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

2. Aby ograniczyć ryzyko nadużyć finansowych przy płatności za zakupy w sklepie internetowym, należy:

 1. a) korzystać wyłącznie z komputerów z zainstalowanym programem antywirusowym i zaporą ogniową (firewall),
 2. b) dokonywać zakupów w dużych, znanych i renomowanych sklepach internetowych, a w przypadku mniejszych serwisów sprawdzać ich wiarygodność,
 3. c) przed dokonaniem transakcji upewnić się czy rzeczywiście jesteśmy na oryginalnej stronie oraz czy transmisja danych odbywa się w bezpiecznym połączeniu (protokół SSL),
 4. d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 2, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

3. Jaką operację, wykonywaną w odniesieniu do zasobów sieci Internet, określamy mianem „dodania stron do ulubionych” lub „zapisania zakładki do strony”?

 1. a) Zapisanie zawartości strony WWW w pliku *.htm lub *.html.
 2. b) Wyłączenie prezentacji grafiki w oknie przeglądarki internetowej.
 3. c) Podgląd kodu źródłowego strony WWW.
 4. d) Zapisanie w przeglądarce w przeznaczonym do tego celu miejscu (folderze, zakładce) hiperłącza do zasobu (np. strony WWW).
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 3, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

4. Certyfikat cyfrowy to:

 1. a) wydrukowany dokument potwierdzający kwalifikacje do budowy serwisów WWW,
 2. b) dokument dostępny po wciśnięciu klawisza F1,
 3. c) dane, które stanowią gwarancję bezpieczeństwa przy wymianie informacji w sieci, np.: certyfikat potwierdzający tożsamość osoby lub organizacji,
 4. d) zapis cyfrowy zawierający adres serwisu WWW.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 4, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

5. Strona startowa w przeglądarce internetowej to:

 1. a) system pomocy dostępny po wciśnięciu klawisza F1,
 2. b) strona główna złożonego serwisu WWW,
 3. c) strona WWW wczytywana domyślnie po uruchomieniu przeglądarki internetowej,
 4. d) hiperłącze do dokumentu w encyklopedii multimedialnej.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 5, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

6. Szyfrowanie danych i jego cel to:

 1. a) bezpieczny zapis zakodowanych danych zapobiegający przypadkowemu ich usunięciu z nośnika pamięci zewnętrznej,
 2. b) zamiana danych jawnych w taki sposób, by stały się one nieczytelne dla osób trzecich, zapobiegająca nieautoryzowanemu dostępowi do informacji,
 3. c) kodowanie danych zapobiegające ich utracie na skutek zaniku zasilania,
 4. d) ukrycie danych zapobiegające ich zniszczeniu przez wirusy komputerowe.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 6, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

7. Format adresowania najczęściej kojarzony z adresami stron WWW to:

 1. a) HTTP,
 2. b) WWW,
 3. c) URL,
 4. d) LAN.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 7, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

8. Przeglądarką nie jest:

 1. a) Mozilla Firefox,
 2. b) Google Chrome,
 3. c) Microsoft Edge,
 4. d) Skype.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 8, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

9. Audycja dostępna przez Internet w postaci odcinków w plikach audio (najczęściej w formacie mp3) bądź video to:

 1. a) Picasa,
 2. b) Skype,
 3. c) Edge,
 4. d) Podcast.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 9, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

10. Element formularza umożliwiający zaznaczenie kilku opcji równocześnie to:

 1. a) przełącznik radiowy,
 2. b) pole wyboru,
 3. c) pole tekstowe,
 4. d) menu rozwijane.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 10, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

11. Wyskakujące okna (ang. pop-ups, pop-up windows) najczęściej są:

 1. a) wykorzystywane do reklamy internetowej,
 2. b) formą ataku hackerskiego na nasz komputer,
 3. c) pomocą oferowaną przez usługodawcę,
 4. d) oknami, które pojawiają się automatycznie tylko za zgodą użytkownika podczas przeglądania stron WWW.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 11, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

12. Ikona zamkniętej kłódki w pasku adresu przeglądarki informuje użytkownika, że:

 1. a) strona jest podrobiona, a zalogowanie się na niej jest niebezpieczne,
 2. b) witryna została zamknięta ze względów bezpieczeństwa,
 3. c) kliknięcie jakiekolwiek linku na stronie spowoduje zainstalowanie konia trojańskiego lub robaka na naszym komputerze,
 4. d) strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 12, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

13. O bezpiecznym połączeniu szyfrowanym informuje użytkownika adres internetowy:

 1. a) http://tp.szczecin.pl,
 2. b) http://ecdl.pl/e-citizen,
 3. c) https://eecdl.pl/system/logowanie.php,
 4. d) http://www.pkobp.pl.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 13, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

14. Technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP to:

 1. a) e-mail,
 2. b) World Wide Web,
 3. c) VoIP,
 4. d) FTP.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 14, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

15. Rozszerzenie funkcji SMS o możliwość przesyłania multimediów takich jak grafika, animacje, wideoklipy, dźwięki w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej to:

 1. a) MMS,
 2. b) CSS,
 3. c) HTML,
 4. d) VoIP.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 15, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

16. Atak socjotechniczny polegający na wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję to:

 1. a) spam,
 2. b) botnet,
 3. c) phishing,
 4. d) spyware.
Odpowiedź (a, b, c lub d) napisz w polu nr 16, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

17. Do okna przeglądarki internetowej wczytaj stronę dostępną pod adresem http://www.eecdl.eu. Skopiuj hasło z wczytanej strony WWW do pola numer 17, w pliku Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

18. Zapisz w katalogu Zabytki ilustrację Wieży Zygmuntowskiej Zamku Królewskiego ze strony dostępnej pod adresem http://www.eecdl.eu. [1 pkt]

19. W przeglądarce internetowej zmień własności wydruku stron WWW tak, aby wszystkie marginesy drukowanych dokumentów miały rozmiar 1,5 cm. Wydrukuj stronę http://www.eecdl.eu do pliku o nazwie wydruk_b2.pdf tak, aby plik znajdował się w folderze Odpowiedzi (program doPDF). [1 pkt

20. W menu (w lewej części okna) w sekcji Wirtualne zakupy wybierz Księgarnię internetową. Skopiuj adres URL księgarni do pola numer 20, w pliku Odpowiedzi.docx. 1 pkt]

21. Po wejściu do wirtualnej księgarni zapoznaj się z Regulaminem, a następnie dodaj do Koszyka:

 • 3 egz. książki „Użytkowanie baz danych”,
 • 3 egz. książki „Współpraca Online,”,
 • 1 egz. książki „ECDL Advanced”.

Usuń z Koszyka 1 egz. książki „Użytkowanie baz danych” i złóż zamówienie.

Nazwę systemu płatności internetowych oraz kwotę zamówienia napisz w polu numer 21, w pliku Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

22. Do przeglądarki internetowej wczytaj dowolną wyszukiwarkę sieciową. Wykonaj zapytanie o strony internetowe, związane z tematem Szkoła Życia Chrześcijańskiego. Otwórz pierwszą stronę, a następnie skopiuj z niej dowolny obrazek do pola nr 22, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

23. Wykorzystując funkcję Pomoc przeglądarki internetowej odszukaj informacje o czyszczeniu historii przeglądania. Dwa akapity tekstu z Pomocy wklej do pola nr 23, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

24. Tekst z pola nr 23, w dokumencie Odpowiedzi.docx przetłumacz na język francuski korzystając z bezpłatnej internetowej usługi tłumaczeń Google. Przetłumaczony tekst wklej do pola nr 24, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

25. Wyszukaj w Internecie plik Poradnik Windows 10.zip, a następnie zapisz go w folderze Pliki (słowa kluczowe: poradnik windows 10.zip ecdl).

26. Uruchom i skonfiguruj wybrany program pocztowy, tak aby wiadomości były wysyłane i odbierane z Twojego konta poczty elektronicznej. Listy możesz wysyłać i odbierać korzystając z konta e-mail przez portal internetowy. Adres wykorzystywanej skrzynki poczty elektronicznej napisz w polu nr 26, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

27. Przygotuj nową wiadomość, która będzie wysłana na adres_mail_DO (ponieważ jest to egzamin próbny możesz wysłać list do znajomej osoby (na inne konto) lub ewentualnie wpisać swój adres e-mail, aby sprawdzić czy list doszedł). W temacie napisz: Wycieczka, a w treści napisz zdanie: Proszę o plan wycieczki i w nowej linii tekstu podpisz się (imię i nazwisko). W polu Ukrytych adresatów (UDW) redagowanego listu napisz adres_mail_DW, aby kopia wysyłanej wiadomości również trafiła do egzaminatora (lub znajomej osoby). Jeszcze nie wysyłaj wiadomości! [1 pkt]

28. Zmień priorytet redagowanej wiadomości na wysoki. Do redagowanej wiadomości załącz plik Prośba.docx znajdujący się w folderze Eskapady. Wyślij wiadomość. [1 pkt]

29. Zapisz w katalogu Eskapady plik Wycieczka.docx, który jest w załączniku wiadomości o temacie Oferta, znajdującej się w Twojej skrzynce odbiorczej (poproś znajomego, żeby wysłał na Twoją skrzynkę pocztową taki list z załącznikiem. Podczas egzaminu zrobi to egzaminator). [1 pkt]

30. Odebrana oferta spodobała się Tobie i chcesz potwierdzić swój udział w wycieczce. Potwierdzenia udziału w wycieczce należy dokonać za pośrednictwem poczty e-mail. W tym celu odpowiedz na wiadomość Oferta korzystając z funkcji Odpowiedz. Jeszcze nie wysyłaj wiadomości! [1 pkt]

31. W redagowanej odpowiedzi określ własne preferencje dotyczące dostępnych wariantów wyżywienia i noclegów. W tym celu skopiuj do wiadomości treść ankiety zawartej w dokumencie Informacja.rtf znajdującej się w folderze Eskapady. Następnie wypełnij ankietę wpisując swoje imię i nazwisko oraz zaznaczając wybrane warianty noclegów, wyżywienia itp. Jeszcze nie wysyłaj wiadomości! [1 pkt]

32. Sprawdź, czy wiadomość została automatycznie zaadresowana do nadawcy (adres_mail_DO) listu Oferta i wyślij wiadomość. [1 pkt]

33. Zapisz jedną z wiadomości do pliku Wycieczka.pdf tak, aby plik znajdował się w folderze Odpowiedzi. [1 pkt]

34. Wyszukaj w swojej skrzynce pocztowej list zawierający słowo „ecdl”. Prześlij ten list dalej na adres_mail_FW (lub do swojego znajomego. [1 pkt]

35. Wyszukaj w Pomocy programu pocztowego informacje na temat zarządzania folderami. Odpowiedni akapit tekstu z Pomocy wklej do pola nr 35, w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

36. Dodaj do Kalendarza wydarzenie „Egzamin B2”, który odbędzie się za cztery dni o godzinie 1000. Zrzut ekranowy (Alt + Print Screen) Kalendarza wklej na drugiej stronie w dokumencie Odpowiedzi.docx. [1 pkt]

Adresy poczty elektronicznej Gmail
Nazwa Adres
adres_mail_DO ecdltp.do@gmail.com
adres_mail_DW, na który są wysyłane kopie DW i UDW ecdltp.dw@gmail.com
adres_mail_FW, na który są przesyłane dalej otrzymane przesyłki listowe ecdltp.fw@gmail.com
adres kandydata własny lub ecdltp.k@gmail.com

W/w adresy można wykorzystać podczas przygotowywania się do egzaminów. Na listy wysłane na te adresy udzielana jest odpowiedź automatyczna (Autoresponder) bez załącznika, tylko potwierdzająca wysłanie listu. Dlatego jest wskazane użycie własnych kont pocztowych, kont pocztowych znajomych lub kont przygotowanych przez trenera prowadzącego szkolenie. Konto Google umożliwia korzystanie z poczty Gmail i Kalendarza.

Adresy poczty elektronicznej na portalu wp.pl
Nazwa Adres
adres_mail_DO tp.do@wp.pl
adres_mail_DW, na który są wysyłane kopie DW i UDW tp.dw@wp.pl
adres_mail_FW, na który są przesyłane dalej otrzymane przesyłki listowe tp.fw@wp.pl
adres kandydata własny lub ecdl.k@wp.pl

W/w adresy można wykorzystać podczas przygotowywania się do egzaminów. Na listy wysłane na te adresy udzielana jest odpowiedź automatyczna (Autoresponder) bez załącznika, tylko potwierdzająca wysłanie listu. Dlatego jest wskazane użycie własnych kont pocztowych, kont pocztowych znajomych lub kont przygotowanych przez trenera prowadzącego szkolenie.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl