Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL BASE – test próbny do modułu B4

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu B4, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu B4 - Arkusze kalkulacyjne. Pliki: Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019.


Materiały do pobrania przed egzaminem (plik spakowany, 61,8 kB)

Plik egzamin_probny_b4.zip należy przed egzaminem rozpakować, np. do folderu Pulpit.

Test II

Test próbny polega na stworzeniu arkusza przychodów i wydatków rodziny z dwojgiem dzieci mieszkającej w prywatnym domku z ogródkiem na przedmieściach Szczecina. Należy przy tym wykorzystać różne operacje formatowania oraz przeprowadzić konieczne obliczenia. Aby zaliczyć test próbny, kandydat musi uzyskać co najmniej 24 punkty na 32 możliwe (75 %).

1) Uruchom arkusz kalkulacyjny oraz otwórz plik Budżet.xlsx, znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - B4. [1 pkt]

2) W arkuszu Przychody i wydatki utwórz w komórce G3 formułę obliczającą wartość średnią z bloku komórek B3 : E3. Przekopiuj formułę do bloku komórek G4 : G5. [1 pkt]

3) W arkuszu Znajomi wstaw nową pustą kolumnę po lewej stronie kolumny A. Do komórki A3 wprowadź tekst Lp. Skopiuj formatowanie z komórki B3 do komórki A3. [1 pkt]

4) Wypełnij automatycznie wstawioną kolumnę liczbami od 1 do 145 począwszy od komórki A4. [1 pkt]

5) Z arkusza Znajomi usuń kolumnę F. [1 pkt]

6) Między kolumnę D i E wstaw nową kolumnę o tytule Kod pocztowy. Ustal dla bloku komórek E4:E148 format Kod pocztowy. Wprowadź do komórki E12 kod 70-880. [1 pkt]

7) Zmień nazwę arkusza Przychody i wydatki na Przychody i wydatki rodziny. [1 pkt]

8) Usuń arkusz Notatki. [1 pkt]

9) Posortuj w arkuszu Znajomi w sposób malejący dane z bloku komórek A4 : H148 według kolumny Nazwisko oraz według kolumny Rok urodzenia. [1 pkt]

10) Umieść w stopce arkusza Znajomi tekst Poufne dane osobowe. [1 pkt]

11) W arkuszu Znajomi ustal jasnozielony kolor tła dla wszystkich komórek zawierających nazwiska. [1 pkt]

12) W arkuszu Znajomi zablokuj wiersz 3 i kolumnę B, aby podczas przewijania arkusza były zachowane w polu widzenia. [1 pkt]

13) Sformatuj datę dla bloku komórek H4:H148, tak aby wyświetlany był tylko dzień i miesiąc. [1 pkt]

14) W arkuszu Koszty do komórki G10 wpisz formułę, która spowoduje wyświetlenie tekstu sukces jeśli łączna suma kosztów (wartość w F10) jest mniejsza od 50000, w przeciwnym wypadku tekst porażka. [1 pkt]

15) Przedstaw w postaci wykresu kołowego wydatki w pierwszym kwartale. Dodaj etykiety danych do utworzonego wykresu. [1 pkt]

16) Zapisz arkusz Znajomi jako „tekst rozdzielony znakami tabulacji” pod nazwą Imieniny.txt. [1 pkt]

17) W arkuszu Znajomi wstaw do komórki B149 formułę, która wyświetli liczbę kobiet o imieniu Katarzyna. [1 pkt]

18) Ustal szerokość kolumny D na 20,5 znaków oraz wysokość wiersza trzeciego na 25 punktów. Wyrównaj do środka zawartości komórek w wierszu trzecim w poziomie i pionie. [1 pkt]

19) Wyszukaj w Pomocy arkusza (F1) informacje na temat szerokości kolumny i wysokości wiersza. Skopiuj dwa akapity tekstu z Pomocy i wklej je do arkusza Znajomi do komórki A155. [1 pkt]

20) W arkuszu Znajomi dodaj obramowanie oraz tło komórek z danymi według własnego uznania, aby uzyskać kolorową tabelę. [1 pkt]

21) W arkuszu Znajomi włącz drukowanie linii siatki oraz nagłówków wierszy i kolumn. [1 pkt]

22) Popraw formułę w komórce F7 w arkuszu Koszty, tak aby zwracała prawidłowy wynik. [1 pkt]

23) Zmień rozmiar strony arkusza Koszty na A4 oraz ustaw marginesy na 2 cm. [1 pkt]

24) Utwórz kopię arkusza Koszty, tak aby była pierwszym arkuszem w skoroszycie Budżet.xlsx. [1 pkt]

25) Na podstawie serii danych zawartych w bloku komórek A4:A9 i D4:E9, w arkuszu Koszty, utwórz wykres kolumnowy grupowany. Dodaj tytuł wykresu Wydatki w drugim półroczu oraz opis osi pionowej Kwota. Górny lewy narożnik obszaru wykresu powinien znajdować się w komórce H1. [1 pkt]

26) Wstaw do arkusza Znajomi odpowiedni rysunek ze źródeł online. [1 pkt]

27) W arkuszu Znajomi wyłącz opcję wyświetlania linii siatki, czyli pionowych i poziomych linii oddzielających od siebie poszczególne komórki. [1 pkt]

28) W arkuszu Znajomi zamień wszystkie imiona Agnieszka na Regina. [1 pkt]

29) Zmień kolor karty arkusza Znajomi na czerwony. [1 pkt]

30) W prawej sekcji w stopce arkusza Znajomi umieść pole pozwalające na wyświetlenie nazwy pliku. W lewej sekcji stopki wstaw datę. [1 pkt]

31) W prawej sekcji w nagłówku arkusza Znajomi umieść pole pozwalające na wyświetlenie nazwy arkusza. Zapisz i zamknij skoroszyt Budżet.xlsx. [1 pkt]

32) Otwórz plik Formuły.xlsx znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - B4. Zapisz go jako Formuły.xltx (Szablon programu Excel). Zamknij dokument. [1 pkt]

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl