Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL STANDARD – test próbny do modułu S2

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu S2, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu S2 - Grafika menedżerska i prezentacyjna. Pliki: Office 2007 - 2019.


Materiały do pobrania przed egzaminem (plik spakowany, 238 kB)

Plik egzamin_probny_s2_test1.zip należy przed egzaminem rozpakować, np. do folderu Pulpit.

Test I

Egzamin polega na modyfikowaniu prezentacji dla firmy Pasieka. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 24 na 32 możliwe punkty (75 %).

1) Uruchom aplikację do tworzenia prezentacji, a następnie otwórz prezentację z pliku firma.pptx znajdującego się w katalogu Egzamin próbny - S2 - test 1. [1 pkt]

2) Zapisz prezentację firma.pptx pod nazwą pasieka.pptx w katalogu Egzamin próbny - S2 - test 1. [1 pkt]

3) Do prezentacji pasieka.pptx zastosuj wbudowany szablon projektu znajdujący się w pliku szablon nr 1.potx w katalogu Egzamin próbny - S2 - test 1. [1 pkt]

4) Wstaw rysunek z pliku pszczoła.jpg (znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - S2 - test 1) tak, aby znajdował się w lewym górnym rogu we wszystkich slajdach prezentacji pasieka.pptx, oprócz slajdu tytułowego. [1 pkt]

5) Na slajdzie 1 zmień rozmiar czcionki tekstu FIRMA PASIEKA na 54 pt. [1 pkt]

6) Na slajdzie 1 dla tekstu tytułu FIRMA PASIEKA zastosuj pogrubienie, pochylenie i cieniowanie. Usuń podkreślenie. [1 pkt]

7) Na slajdzie 2 zmień istniejące wypunktowanie tekstu na numerowanie w postaci: 1), 2), .... [1 pkt]

8) Zmień kolor tytułu wszystkich slajdów, z wyjątkiem pierwszego, z istniejącego na kolor ciemnoczerwony poprzez modyfikację wzorca slajdu. [1 pkt]

9) Na slajdzie 3 zawierającym strukturę organizacyjną firmy Pasieka dodaj nowego pracownika Jana Kaczorowskiego tytuł Pszczelarz tak, aby był on bezpośrednim podwładnym Łukasza Nawrotnego tytuł Dyrektor. [1 pkt]

10) Na slajdzie 3 usuń ze struktury organizacyjnej firmy Pasieka Bartosza Gawrona pełniącego funkcję Kierownika marketingu. [1 pkt]

11) Na slajdzie 3 zmień kolor wypełnienia bloków schematu organizacyjnego z istniejącego na kolor pomarańczowy. [1 pkt]

12) Zmień w całej prezentacji pasieka.pptx, tekst Pasieka na tekst Pasieka spółka z o. o. [1 pkt]

13) Na slajdzie 4 zmień kolor czcionki wypunktowanego tekstu na kolor ciemnoniebieski. [1 pkt]

14) Zmień kolor wypełnienia tła slajdu 4 na Wypełnienie pełne kolorem żółtym. [1 pkt]

15) Na slajdzie 4 wstaw rysunek z pliku ul.gif (znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - S2 - test 1) tak, aby znajdował się w prawej dolnej części slajdu. Wykonaj kopie wstawionego rysunku, a następnie przerzuć ją w poziomie. [1 pkt]

16) Na slajdzie 4 zmień rozmiar rysunku „ul”, tak aby wysokość wynosiła 6,2 cm, a szerokość 4,5 cm. [1 pkt]

17) Na slajdzie 5 zastosuj do wypunktowanego tekstu efekt wejścia animacji Rozwijanie, czas trwania 2 s, a następnie zapisz plik pasieka.pptx. [1 pkt]

18) Za slajdem 5 wstaw nowy slajd w układzie Tytuł i zawartość o tytule Sprzedaż innych produktów. [1 pkt]

19) Na slajdzie 6 utwórz wykres kołowy (zaakceptuj domyślne ustawienia wykresu) dla poniższych danych: [1 pkt]

Transakcja Pierzga Propolis Mleczko pszczele
Sprzedaż 12,3 kg 3,5 kg 0,82 kg

20) Wykonaj kopię slajdu 6 umieszczając ją bezpośrednio za slajdem 6. [1 pkt]

21) Na slajdzie 8 zmień typ wykresu z kolumnowego na słupkowy grupowany z efektem 3D. [1 pkt]

22) Zmodyfikuj wykres na slajdzie 8 wg poniższych danych: [1 pkt]

Termin Wiosenny Lipowy Spadziowy Wielokwiatowy
I kwartał 500 600 200 450
II kwartał 300 440 200 360
III kwartał 350 580 320 270
IV kwartał 450 280 155 390

23) Na slajdzie 9 zmień tytuł slajdu na Cennik produktów (zł). [1 pkt]

24) Usuń slajd 10 prezentacji pasieka.pptx o tytule Adres firmy Pasieka spółka z o. o. [1 pkt]

25) W widoku sortowania slajdów powiększ prezentację pasieka.pptx do 100%. Zapisz prezentację pasieka.pptx. [1 pkt]

26) W prezentacji pasieka.pptx zmień orientację slajdów z poziomej na pionową. [1 pkt]

27) W górnej środkowej części slajdu 1 prezentacji wstaw rysunek z pliku słonecznik.jpg (znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - S2 - test 1). Zastosuj do rysunku styl Owal o wygładzonych krawędziach. [1 pkt]

28) Na slajdzie 4 prezentacji wypunktowany tekst wyrównaj do lewej strony. [1 pkt]

29) Ukryj slajd 3 prezentacji pasieka.pptx. [1 pkt]

30) Wstaw stopkę zawierającą tekst Miód i inne produkty do wszystkich slajdów prezentacji. [1 pkt]

31) Zastosuj efekt przejścia slajdu Szachownica od góry (zaakceptuj domyślne ustawienia) pomiędzy wszystkimi slajdami prezentacji pasieka.pptx. [1 pkt]

32) Sprawdź poprawność pisowni w prezentacji pasieka.pptx. Zapisz zmiany w prezentacji pasieka.pptx. Zamknij aplikację do tworzenia prezentacji. [1 pkt]

Uwaga: Pliki graficzne dołączone do egzaminu zostały pobrane z Internetu. Jeśli wykorzystanie tych plików narusza w jakikolwiek sposób prawa własności do nich, uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o tym fakcie. Pliki te wówczas zostaną niezwłocznie usunięte. Nazwa firmy, imiona i nazwiska osób oraz dane adresowe użyte w prezentacji są fikcyjne.

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl