Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Przygotowanie do egzaminów ECDL STANDARD – test próbny do modułu S2

Obowiązujący zakres materiału niezbędny do opanowania przed przystąpieniem do egzaminu znajduje się w pliku Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 (plik Adobe Reader).

Próbny egzamin do modułu S2, który sprawdza znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zdania egzaminu z modułu S2 - Grafika menedżerska i prezentacyjna. Pliki: Office 2007 - 2019.


Materiały do pobrania przed egzaminem (plik spakowany, 2,3 MB)

Plik egzamin_probny_s2_test2.zip należy przed egzaminem rozpakować, np. do folderu Pulpit.

Test II

Egzamin polega na modyfikowaniu prezentacji Internet – zagrożenia. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 24 na 32 możliwe punkty (75 %).

1) Otwórz prezentację z pliku Internet – zagrożenia.pptx znajdującego się na dysku w katalogu Egzamin próbny - S2 - test 2. [1 pkt]

2) W dolnej części slajdu 1 prezentacji Internet – zagrożenia.pptx wstaw kształt Zwój poziomy, zmień jego rozmiar, a następnie umieść na nim tekst Szczecin 2020. [1 pkt]

3) Zmień kolor wypełnienia wstawionego zwoju na jasnozielony, a grubość konturu kształtu na 3 pkt. [1 pkt]

4) Na slajdzie 1 wstaw hiperłącze na tekst zaczynający się od słów Tylko naiwni wierzą... do strony internetowej dowolnego programu antywirusowego. [1 pkt]

5) Na slajdzie 2 przesuń tekst listy wypunktowanej w lewą stronę, tak aby nie zasłaniał grafiki slajdu. [1 pkt]

6) Usuń rysunek przedstawiający zestaw komputerowy, umieszczony w lewym górnym rogu slajdu 3, a na jego miejsce wstaw rysunek, z galerii Obrazy online…, przedstawiający kwiaty. Zmień rozmiar wstawionego rysunku tak, aby wysokość i szerokość wynosiła 10 - 20% rozmiaru oryginalnego. [1 pkt]

7) Na slajdzie 3 ustaw wcięcie pierwszego wiersza akapitu zaczynającego się od słów Ogólna nazwa … na 1 cm. [1 pkt]

8) Na slajdzie 4 ustaw interlinię dla listy wypunktowanej na Pojedyncza, a odstępy przed i po akapicie na 0 pkt. [1 pkt]

9) Na slajdzie 4 dla tekstu numery kart płatniczych, zmniejsz poziom listy. [1 pkt]

10) Na slajdzie 5 przerzuć strzałkę w poziomie, ustaw jej wysokość na 4 cm, a następnie umieść poprawnie tekst Trojan o rozmiarze 36 punktów wewnątrz kształtu. [1 pkt]

11) Na slajdzie 6 wstaw obrazek z pliku rootkit.gif (znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - S2 - test 2) pod tekstem, na dole slajdu. Dodaj do obrazka efekt cienia. [1 pkt]

12) Na slajdzie 7 umieść kształt Serce przed kształtem Słoneczko. [1 pkt]

13) Na slajdzie 8 zmień znak wypunktowania listy na Punktory - strzałki. [1 pkt]

14) Na slajdzie 8 wstaw rysunek z pliku e-mail.jpg (znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - S2 - test 2) jako znak wodny. [1 pkt]

15) Ze slajdu 9 usuń pole tekstowe zawierające napis Wirusy i robaki, a następnie dodaj tytuł Wirusy i robaki wykonany za pomocą dekoracyjnego napisu WordArt. Zmień krój czcionki tytułu na Arial o rozmiarze 36 punktów. [1 pkt]

16) Zmień układ slajdu 10 na Tylko tytuł. Popraw położenie pól tekstowych na slajdzie. [1 pkt]

17) Na slajdzie 11 dodaj podtytuł do komputerów - popularną formą ataków. Do podtytułu zastosuj czcionkę Arial o rozmiarze 32 pt. w stylu pogrubionym i pochylonym z efektem cienia, koloru ciemnoczerwonego. [1 pkt]

18) Wypełnij pole tekstowe z podtytułem kolorem beżowym oraz wyśrodkuj tekst wewnątrz pola. [1 pkt]

19) Na slajdzie 12 wstaw obraz z pliku zombie.gif (znajdujący się w katalogu Egzamin próbny - S2 - test 2) i ustaw go poniżej tekstu. Zastosuj do obrazu efekt cienia oraz dodaj obramowanie obrazu typu Kreska o grubości 3 pkt w kolorze czerwonym. [1 pkt]

20) Do slajdu 13 dodaj notatkę Przed pokazem wyszukaj w Internecie adresy fałszywych stron WWW. [1 pkt]

21) Na slajdzie 18 zmień kolor wypełnienia rysunku Haker na czarny. Zaznacz wszystkie elementy rysunku oraz pole tekstowe z napisem Haker, a następnie dokonaj ich grupowania w jedną całość. [1 pkt]

22) Na slajdzie 20 dla tekstu przynajmniej 8 znaków, duże i małe litery, liczby, znaki specjalne zwiększ poziom listy punktowanej. [1 pkt]

23) Na slajdzie 22 zmień szerokość lewej kolumny tabeli, tak aby tabela mieściła w środkowej części slajdu. [1 pkt]

24) Na slajdzie 23 zmień listę numerowaną na punktowaną. [1 pkt]

25) W dolnej części slajdu 24 wstaw gotowy przycisk akcji umożliwiający powrót do slajdu pierwszego. [1 pkt]

26) Wyszukaj w Internecie dowolny plik dźwiękowy z ulubioną muzyką. Wstaw klip dźwiękowy na pierwszy slajd. Dźwięk powinien być odtwarzany w pętli do zatrzymania. [1 pkt]

27) Na wszystkich slajdach prezentacji wstaw w stopce datę oraz numery slajdów. [1 pkt]

28) Dodaj animacje do poszczególnych slajdów według własnego uznania. Zastosuj różne ustawienia na poszczególnych slajdach. [1 pkt]

29) Przygotuj pokaz slajdów według własnego uznania. [1 pkt]

30) Zapisz prezentację Internet – zagrożenia.pptx jako pokaz programu PowerPoint pod nazwą Internet – zagrożenia - pokaz.ppsx. [1 pkt]

31) Wydrukuj prezentację Internet – zagrożenia.pptx umieszczając po 3 slajdy na każdej stronie, jako materiały informacyjne, do pliku Internet – zagrożenia.pdf. [1 pkt]

32) Zapisz zmiany w prezentacji Internet – zagrożenia. Zamknij aplikację do tworzenia prezentacji. [1 pkt]

Copyright © Szczecin 2024 by mgr inż. Tadeusz Pietrzak, e-mail: t.pietrzak@wp.pl